අපව අමතන්න


JinLiDa Metal Materials Co., Ltd.


කාර්යාල: NorthWest TaiHang Road, DeShi Industrial Part,ChangZhi City, ShanXi Province, China

කර්මාන්ත ශාලාව:YangJiaZhuang ගම්මානය, ShiHui නගරය, Lucheng නගරය, ChangZhi නගරය, ShanXi පළාත, චීනය

දුරකථන:86-208823586-2037733

ජංගම දුරකථන:86-18535532976

විද්යුත් තැපෑල:info@harvest-enterprise.comஅறுவடைenterprise1@vip.163.com

වෙබ් අඩවිය:www.harvest-enterprise.com

විමසීම් යවන්නWe use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept