සමාගම් පුවත්

පෙට්‍රෝලියම් දුම්මල මිල ඉහළ යනු ඇත

2022-10-26

ඛනිජ තෙල් දුම්මල අමුද්‍රව්‍ය සඳහා හිමිකම ඉහළ යනු ඇත, මෑත දිනවල, අද සිට මිල ඉහළ යනු ඇත.

,ඔබට කිසියම් අවශ්‍යතාවයක් ඇති වූ පසු, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept